Mascheroniovská konstrukce středu úsečky – (Mascheroni Construction – Midpoint)

Mascheroniovské konstrukce jsou takové, ke kterým použijeme jen kružítko. Je dokázáno, že libovolnou konstrukci, kterou lze provést pravítkem a kružítkem lze provést samotným kružítkem.

Aplet zobrazuje konstrukci kružnice středu úsečky.