Kružnice trojúhelníku připsané – (Bevan Circles)

Kružnice trojúhelníku připsané, jsou takové kružnice, které se dotýkají jedné strany trojúhelníku a dalčích dvou přímek na kterých leží zbylé strany trojúhelníku a to tak, že připsané kružnice leží vně trojúhelníku. Stejně jako kružnici vepsanou je sestrojíme pomocí os úhlů.

Aplet zobrazuje kružnice připsané libovolnému torjúhelníku.