Konstrukce šestiúhelníku – (Constructing Hexagon)

Pravidelný šestiúhleník má 6 os souměrnosti a jeden střed souměrnosti. Poloměr kružnice opsané je roven délce strany pravidelného šestiúhelníku.

Aplet zobrazuje krokovanou konstrukci pravidelného šestiúhleníku.