Konstrukce sedmnáctiúhelníku – (Constructing Heptadecagon)

Pravidelný sedmnáctiúhelník má 17 os souměrnosti a jeden střed souměrnosti. Jeho konstrukce je již složitější a proto ji nebudeme popisovat slovně ale jen ji znázorníme pomocí apletu. Konstrukci objevil roku 1796 tehdy devatenáctiletý Carl Friedrich Gauss

Aplet zobrazuje krokovanou konstrukci pravidelného sdmnáctiúhelníku. V konstrukci je pár kroků, které nemusejí být z apletu vidět:
|SJ| = |SB| / 4
|<SJE| = |<SJP1| / 4
Bod K vznikne jako průsečík kružnice nad průměrem FP1 a úsečky SB.
Bodem vedem kružnici se středem E.